ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר באור שמות הנרדפים שבתנ"ך - חלק ג
מחבר ורטהימר, שלמה אהרן בן יעקב, 1866-1935
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תרצב
Pub. Place
Pub. Date 1932
Pages דפים 117
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
באור שמות הנרדפים שבתנ"ך - חלק ג - ורטהימר, שלמה אהרן בן יעקב, 1866-1935