ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חבת ירושלים
מחבר הורביץ, חיים בן דבריש
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תרד
Pub. Place
Pub. Date 1844
Pages דפים 119
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
(ישראל ב"ר אברהם) טופס נוסף במדור קל
No issues reported for this sefer
חבת ירושלים - הורביץ, חיים בן דבריש