ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר פורס מפה
מחבר פרידמן, מרדכי בן ישראל יעקב
Title
Author
מקום דפוס ברוקלין
שנת דפוס תשנז
Pub. Place
Pub. Date 1997
Pages דפים 232
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
ספר פורס מפה : מחקרים ועיונים בפירש"י ובענינים שונים / חובר ע"י מרדכי הכהן פריעדמאן. ’יו"ל לכבוד הבר מצוה של אברהם משה הכהן פרידמאן, כו חשון תשנ"ח’.
No issues reported for this sefer
פורס מפה - פרידמן, מרדכי בן ישראל יעקב