ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר המאור וזכרון בספר ח"ב
מחבר אמסל, מאיר בן אברהם
Title
Author
מקום דפוס ניו יורק
שנת דפוס תשלד
Pub. Place
Pub. Date 1974
Pages דפים 816
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור HebrewBooks.org
Catalog Info
Description
תוכן
כרך ב. זכרונות ומעשי מסירות נפש ... של גדולי עמנו ופשוטיו. תשל"ד. תתטז ע’. מפתחות.
המאור וזכרון בספר ח"ב - אמסל, מאיר בן אברהם