ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר לקח טוב
מחבר יגל, אברהם בן חנניה, 1553-1622
Title
Author
מקום דפוס ווילנא
שנת דפוס תרפט
Pub. Place
Pub. Date 1929
Pages דפים 63
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
(מץ) [בנציון אלפס?]
No issues reported for this sefer
לקח טוב - יגל, אברהם בן חנניה, 1553-1622