ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר כתב סופר
מחבר סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871
Title
Author
מקום דפוס בודפשט
שנת דפוס תרצא
Pub. Place
Pub. Date 1931
Pages דפים 152
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
(רוב הספר נדפס בדפוס משלם זלמן כץ קאטצבורג)
No issues reported for this sefer
כתב סופר - סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871