ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מעשה רוקח - תורה
מחבר רוקח, אלעזר בן שמואל שמלקא
Title
Author
מקום דפוס מונקאטש
שנת דפוס תשב
Pub. Place
Pub. Date 1942
Pages דפים 156
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
מעשה רוקח - תורה - רוקח, אלעזר בן שמואל שמלקא