ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר סנהדרי קטנה
מחבר בורנשטין, אברהם יהושע השל
Title
Author
מקום דפוס פיעטרקוב
שנת דפוס תרסא
Pub. Place
Pub. Date 1901
Pages דפים 325
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
(שמואל פיינסקי)
No issues reported for this sefer
סנהדרי קטנה - בורנשטין, אברהם יהושע השל