ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר נפלאות היהודי
מחבר יעקב יצחק בן אשר, מפרשיסחה, 1766-1813
Title Niflos haYechudi
Author Boruch ben Avraham miKosov
מקום דפוס פיעטרקוב
שנת דפוס תרסח
Pub. Place Peitrikow
Pub. Date 1908
Pages דפים 128
OCLC ID 233245952
ULI Entry NNL-001936204
Source מקור
Catalog Info 296.673.6 -- Hassidism - Prshischa dynasty (including: Kotzk, Izbica, Izhbitsa, Biala, Sochaczew)
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
נפלאות היהודי - יעקב יצחק בן אשר, מפרשיסחה, 1766-1813