ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ארחות חיים - חלק א
מחבר אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743
Title
Author
מקום דפוס ויניציאה
שנת דפוס תקב
Pub. Place
Pub. Date 1742
Pages דפים 346
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
2 טפסים. טופס נוסף רק ח"ב. טופס נוסף במדור קטז-ת. טופס נוסף במדור מז
No issues reported for this sefer
ארחות חיים - חלק א - אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743