ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר פירוש אברבנאל על התורה-בראשית
מחבר אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508
Title
Author
מקום דפוס ווארשא
שנת דפוס תרכב
Pub. Place
Pub. Date 1862
Pages דפים 175
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
(יואל ב"ר אביגדור לעבענזאהן)
פירוש אברבנאל על התורה-בראשית - אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508