ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ארבעה טורי אבן
מחבר רוקח, אלעזר בן שמואל שמלקא
Title
Author
מקום דפוס לבוב
שנת דפוס תקמט
Pub. Place
Pub. Date 1789
Pages דפים 88
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
ארבעה טורי אבן - רוקח, אלעזר בן שמואל שמלקא