ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר תלמוד ירושלמי-ברכות
מחבר
Title
Author
מקום דפוס ווילנא
שנת דפוס תרפו
Pub. Place
Pub. Date 1926
Pages דפים 717
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
פאה,דמאי,כלאים,שביעית
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: 186
note: Missing first three chapters of Demai
תלמוד ירושלמי-ברכות -