ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר איסור והיתר
מחבר יונה בן ישראל, אשכנזי
Title
Author
מקום דפוס פיררא
שנת דפוס שטו
Pub. Place
Pub. Date 1555
Pages דפים 343
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
With notes and introduction by Azariah b. Simon of Posen.Erroneously attributed to Jonah Gerondi.ראה: ווינער 036באחד הטופסים כמה דפים מטולאים בראשו ושני דפים אחרונים חסרים ונשלמו בצילום. ובשני חסר השער ושלשה דפים אחרונים.
איסור והיתר - יונה בן ישראל, אשכנזי