ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שערי שמים
מחבר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תעז
Pub. Place
Pub. Date 1717
Pages דפים 304
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
Includes Tehilim and Maʻamadot with special title pages.בראשו: צוואת המחבר; בסופו: צוואת ר׳ שעפטיל.
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
note: סידור זה אינו להשל"ה שער השמים אלא שער שמים להיעב"ץ ונדפס באלטונא ויש לתקנו
issue: Problem with Specific Book
file: Wrong book information
שערי שמים - עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776