ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מעלות המדות
מחבר יחיאל בן יקותיאל, הרופא
Title
Author
מקום דפוס קרימונה
שנת דפוס שטז
Pub. Place
Pub. Date 1556
Pages דפים 165
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
ווינער 2331
No issues reported for this sefer
מעלות המדות - יחיאל בן יקותיאל, הרופא