ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר צאינה וראינה
מחבר יעקב בן יצחק, מינוב, 1550-1628
Title
Author
מקום דפוס זולצבאך
שנת דפוס תקנח
Pub. Place
Pub. Date 1798
Pages דפים 531
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
צאינה וראינה - יעקב בן יצחק, מינוב, 1550-1628