ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ספר התשבי
מחבר אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549
Title
Author
מקום דפוס איזנא
שנת דפוס שא
Pub. Place
Pub. Date 1541
Pages דפים 9
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
YIVO's copy has Hebrew only with numerous manuscript notes in Latin
No issues reported for this sefer
ספר התשבי - אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549