ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ספר התשבי
מחבר אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549
Title
Author
מקום דפוס איזנא
שנת דפוס שא
Pub. Place
Pub. Date 1541
Pages דפים 9
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
YIVO's copy has Hebrew only with numerous manuscript notes in Latin
ספר התשבי - אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549