ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר סידור בית יעקב - חלק א
מחבר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776
Title
Author
מקום דפוס זיטאמיר
שנת דפוס תרמט
Pub. Place
Pub. Date 1889
Pages דפים 896
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
סידור בית יעקב / שחיבר יעקב ישראל בר׳ צבי אשכנזי ... ויקרא שמו בית אל ... וקוראים אותו סידור עמדין, סידור יעבץ ... כעת נוסף עליו דברים רבים ... גם כל ספר תהלים ... ונוסף המראה מקומות ... וגם פירוש על הרבה מדבריו הסתומים והרבה דינים מחודשים ... ; וגם סדרתי
No issues reported for this sefer
סידור בית יעקב - חלק א - עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776