ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר קנה חכמה
מחבר ניסן בן אברהם, מדליטיץ
Title
Author
מקום דפוס ווילנא
שנת דפוס תקפט
Pub. Place
Pub. Date 1829
Pages דפים 66
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
Includes full autograph of M. Strashun.
No issues reported for this sefer
קנה חכמה - ניסן בן אברהם, מדליטיץ