ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מדרש תדשא - מדרש ויושע - מעשה הנמלה
מחבר התנא האלקי פנחס בן יאיר זי''ע
Title
Author
מקום דפוס יוהאנעסבערג
שנת דפוס תריח
Pub. Place
Pub. Date 1858
Pages דפים 102
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
מדרש תדשא - מדרש ויושע - מעשה הנמלה - התנא האלקי פנחס בן יאיר זי''ע