ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר לברור הלכה עמומה
מחבר קפלן, א א
Title
Author
מקום דפוס ברלין
שנת דפוס תקס
Pub. Place
Pub. Date 1800
Pages דפים 17
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
Hadpasat-heʻteḳ min ha-yeshuronהדפסת-העתק מן הישרון
לברור הלכה עמומה - קפלן, א א