ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר תבונה - א
מחבר ליפקין, ישראל בן זאב וולף, 1810-1883
Title
Author
מקום דפוס קעניגסבערג
שנת דפוס תרכא
Pub. Place
Pub. Date 1861
Pages דפים 104
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
No. 1-4 published in Memel.No. 5-12 published in Konigsburg, 1862.
No issues reported for this sefer
תבונה - א - ליפקין, ישראל בן זאב וולף, 1810-1883