ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר תולדות ישיבת היהודים בקורלאנד, משנת שכ״א 1561 עד תרס״ח 1908 בכלל, ורבניה חכמיה וגדוליה בפרט
מחבר אובצינסקי, לוי בן דובר יונה
Title
Author
מקום דפוס פיעטרקוב
שנת דפוס תרסח
Pub. Place
Pub. Date 1908
Pages דפים 176
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book
summary: שם מחבר
תולדות ישיבת היהודים בקורלאנד, משנת שכ״א 1561 עד תרס״ח 1908 בכלל, ורבניה חכמיה וגדוליה בפרט - אובצינסקי, לוי בן דובר יונה