ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר רש"י על התורה - דפוס ראשון
מחבר שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105
Title
Author
מקום דפוס רומא
שנת דפוס רל
Pub. Place
Pub. Date 1570
Pages דפים 423
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור The Chaim Elozor Reich z"l / Renaissance Hebraica Collection
Catalog Info
Description
תוכן
רש"י על התורה - דפוס ראשון - שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105