ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר דברי אמת ומשפט שלום
מחבר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776
Title
Author
מקום דפוס אלטונא
שנת דפוס תקלו
Pub. Place
Pub. Date 1776
Pages דפים 75
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור The Chaim Elozor Reich z"l / Renaissance Hebraica Collection
Catalog Info
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book
pages: 74
דברי אמת ומשפט שלום - עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776