ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ספר שמוש
מחבר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תקיח
Pub. Place
Pub. Date 1758
Pages דפים 178
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור The Chaim Elozor Reich z"l / Renaissance Hebraica Collection
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
ספר שמוש - עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776