ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר עץ אבות
מחבר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תקא
Pub. Place
Pub. Date 1741
Pages דפים 164
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור The Chaim Elozor Reich z"l / Renaissance Hebraica Collection
Catalog Info
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
note: The author is better known as יעקב עמדין not אמדין.
issue: Problem with Specific Book
pages: 1
עץ אבות - עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776