ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר זכרונות ר’ דב מבוליחוב
מחבר דב, מבוליחוב
Title
Author
מקום דפוס ברלין
שנת דפוס תרפב
Pub. Place
Pub. Date 1922
Pages דפים 114
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
זכרונות ר' דוב מבוליחוב (תפ"ג-תקס"ה) יוצאים לאור בפעם הראשונה מתוך כתב-יד עם מבוא מפורט והערות מסבירות על ידי מ ווישניצר
No issues reported for this sefer
זכרונות ר’ דב מבוליחוב - דב, מבוליחוב