ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר תלמוד בבלי - מסכת בבא מציעא
מחבר
Title
Author
מקום דפוס בריסל
שנת דפוס תשכא
Pub. Place
Pub. Date 1961
Pages דפים 241
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
Hebrew and Yiddish.Text partially vocalized.
תלמוד בבלי - מסכת בבא מציעא -