ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר תלמוד בבלי - מסכת בבא מציעא
מחבר
Title
Author
מקום דפוס בריסל
שנת דפוס תשכא
Pub. Place
Pub. Date 1961
Pages דפים 241
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
Hebrew and Yiddish.Text partially vocalized.
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
note: אולי כדאי להוסיף שם המחבר : לעווקאוויטש, נתנאל וכדאי להעיר שזה "מציאה" נדירה - גמ' עם נקודות ופ' יידוש עם הסכמות מרבנים חרדיים! עוד להעיר: יש כאן באתר ממנו גם מסכת ברכות ובבא קמא. וגם במסכת ב"מ חסר פרטי המחבר. תודה על עבודתכם החשובה מאוד מאוד!
תלמוד בבלי - מסכת בבא מציעא -