ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מחלקת רב סעדיה גאון ובן מאיר
מחבר בורנשטין, חיים יחיאל, 1845-1928
Title
Author
מקום דפוס ווארשא
שנת דפוס תרסד
Pub. Place
Pub. Date 1904
Pages דפים 181
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
״נדפס ראשונה ב״ספר היובל״ אשר י״ל לכבוד מו״ה נחום סאקאלאוו״
No issues reported for this sefer
מחלקת רב סעדיה גאון ובן מאיר - בורנשטין, חיים יחיאל, 1845-1928