ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר סדרת גדולי ישראל - תולדות הגה''צ ר' שמשון רפאל הירש זצ''ל
מחבר שורץ, יואל בן אהרן
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשס
Pub. Place
Pub. Date 2000
Pages דפים 82
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
סדרת גדולי ישראל - תולדות הגה''צ ר' שמשון רפאל הירש זצ''ל - שורץ, יואל בן אהרן