ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ברייתא דמלאכת המשכן עם פירוש טעם ודעת - ברייתא דמסכת מדות
מחבר קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל
Title
Author
מקום דפוס בני ברק
שנת דפוס תשסח
Pub. Place
Pub. Date 2008
Pages דפים 98
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
ברייתא דמלאכת המשכן עם פירוש טעם ודעת - ברייתא דמסכת מדות - קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל