ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אבני שוהם - חנוכה, ט"ו בשבט, פורים
מחבר שלאמאביץ, ישעיה
Title
Author
מקום דפוס אנטוורפן
שנת דפוס 5770
Pub. Place
Pub. Date
Pages דפים 861
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
סוגיות/בירורי הלכה/חנוכה/פורים/ט"ו בשבט/ניטל/עשרה בטבת/זכור/שקלים/על מגילת אסתר
No issues reported for this sefer
אבני שוהם - חנוכה, ט"ו בשבט, פורים - שלאמאביץ, ישעיה