ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר יקח מצוות - מצוה בו יותר מבשלוחו
מחבר ארצי, יהודה בן עזרא
Title
Author
מקום דפוס בני ברק
שנת דפוס תשסט
Pub. Place
Pub. Date 2009
Pages דפים 543
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
כללי המצוות/הלכה/סוגיות/שליחות/מצוה בו יותר מבשלוחו
No issues reported for this sefer
יקח מצוות - מצוה בו יותר מבשלוחו - ארצי, יהודה בן עזרא