ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מענה לשון ח"ו
מחבר חפוטא, אברהם בן יאיר
Title
Author
מקום דפוס פתח תקוה
שנת דפוס תשעה
Pub. Place
Pub. Date 2015
Pages דפים 328
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
שו"ת
No issues reported for this sefer
מענה לשון ח"ו - חפוטא, אברהם בן יאיר