ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אכילת מאכלי חלב בחג השבועות
מחבר כהן, יעקב בן אברהם ישעיה
Title
Author
מקום דפוס בני ברק
שנת דפוס תשעד
Pub. Place
Pub. Date 2014
Pages דפים 47
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
בירורי הלכה/שבועות/בשר בחלב
No issues reported for this sefer
אכילת מאכלי חלב בחג השבועות - כהן, יעקב בן אברהם ישעיה