ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שיר השירים - פי' הספורנו - הללי נפשי
מחבר קופרמן, הלל בן יהודה - ספורנו, עובדיה בן יעקב - קניבסקי, שמריהו יוסף חיים
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשעג
Pub. Place
Pub. Date 2013
Pages דפים 366
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
שיר השירים/ספורנו
No issues reported for this sefer
שיר השירים - פי' הספורנו - הללי נפשי - קופרמן, הלל בן יהודה - ספורנו, עובדיה בן יעקב - קניבסקי, שמריהו יוסף חיים