ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מעשה הכתב
מחבר לסר, ישי בן דוד יעקב
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשע
Pub. Place
Pub. Date 2010
Pages דפים 269
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
שבת/מלאכות שבת/כותב/מוחק/משרטט/צובע/אגדה
No issues reported for this sefer
מעשה הכתב - לסר, ישי בן דוד יעקב