ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שלמי שמחה - ו
מחבר יפה, מרדכי
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס 5775
Pub. Place
Pub. Date
Pages דפים 264
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
מוסר/הדרכה לבני תורה/צדקה/מעשר כספים/הלכה/הבדלה/ספירת העומר
No issues reported for this sefer
שלמי שמחה - ו - יפה, מרדכי