ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בירורי דברים ומפרק הרים
מחבר לסר, ישי בן דוד יעקב
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשעג
Pub. Place
Pub. Date 2013
Pages דפים 181
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
שבת/מלאכות שבת/מבשל/סוגיות/בירורי הלכה/בורר/דש/מפרק/סוחט
No issues reported for this sefer
בירורי דברים ומפרק הרים - לסר, ישי בן דוד יעקב