ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מי מקטרג בראש כולם, גזל
מחבר אבידן, משה בן ציון
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשעא
Pub. Place
Pub. Date 2011
Pages דפים 32
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
מדות/בין אדם לחברו/גזל/מוסר/מעשים
No issues reported for this sefer
מי מקטרג בראש כולם, גזל - אבידן, משה בן ציון