ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מלאכת הבורר
מחבר ששון, משה הלל בן אלישע
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשעה
Pub. Place
Pub. Date 2015
Pages דפים 282
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
שבת/מלאכות/בורר/סוגיות
No issues reported for this sefer
מלאכת הבורר - ששון, משה הלל בן אלישע