ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שעורי בבא מציעא - פרק איזהו נשך
מחבר שילוני, מיכאל מנחם בן יצחק
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשעו
Pub. Place
Pub. Date 2016
Pages דפים 586
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
על הש"ס/בבא מציעא/איזהו נשך/שיעורים
No issues reported for this sefer
שעורי בבא מציעא - פרק איזהו נשך - שילוני, מיכאל מנחם בן יצחק