ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר דרך חקיך
מחבר קורח, חננאל בן פנחס
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשסט
Pub. Place
Pub. Date 2009
Pages דפים 496
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
על השו"ע/יורה דעה/חוקות הגויים/כתובת קעקע/לא ילבש/דורש אל המתים/הקפת הראש
No issues reported for this sefer
דרך חקיך - קורח, חננאל בן פנחס