ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר טוב הארץ - ג"ח
מחבר שפירא, נתן בן ראובן דוד
Title Tuv ha-arets /
Author Shapira, Natan,
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תרמא
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1881
Pages דפים 201
OCLC ID 233342682
ULI Entry NNL-002086669
Source מקור
Catalog Info זכות, משה בן מרדכי.
Description
תוכן
חלק א' על מעלת ארץ ישראל חלק ב' על משניות דעשר קדושות במס' כלים עפ"י סוד חלק ג' "שפר תיקונים" כולל סדר תיקון חצות וביאור המזמורים
No issues reported for this sefer
טוב הארץ - ג"ח - שפירא, נתן בן ראובן דוד