ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שלשלת הקבלה
מחבר יחיא, גדליה בן יוסף אבן, 1515-1587
Title Shalsheles haKabbalah
Author Gedaliah Ibn Yechia
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשכב
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1962
Pages דפים 289
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info Middle Ages -- Sources
Description
תוכן
סדר הדורות מאדה"ר עד סמוך לתקופת המחבר,
No issues reported for this sefer
שלשלת הקבלה - יחיא, גדליה בן יוסף אבן, 1515-1587