ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר סדר רב עמרם השלם - חלק א
מחבר פרומקין, אריה ליב בן שמואל, 1845-1916
Title Seder Rav Amram haSholem Vol 1
Author Frumkin, Aryeh Leib
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תרעב
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1912
Pages דפים 419
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
על תפלות כל השנה מרב עמרם בר ששנא גאון ז"ל
סדר רב עמרם השלם - חלק א - פרומקין, אריה ליב בן שמואל, 1845-1916