ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר סדר רב עמרם השלם - חלק ב
מחבר פרומקין, אריה ליב בן שמואל, 1845-1916
Title Seder Rav Amram haSholem Vol 2
Author Frumkin, Aryeh Leib
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תרעב
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1912
Pages דפים 431
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info עמרם, -- גאון,נפ' 875
Description
תוכן
על תפלות כל השנה מרב עמרם בר ששנא גאון ז"ל
No issues reported for this sefer
סדר רב עמרם השלם - חלק ב - פרומקין, אריה ליב בן שמואל, 1845-1916