ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ברית אברהם - חלק א
מחבר אברהם צבי הירש בן אלעזר
Title Berit Avraham Vol 1
Author Patznovski, Avraham Tzvi Hirsch
תוכן Contents
מקום דפוס לבוב
שנת דפוס תרנח
Pub. Place Lvov
Pub. Date 1898
Pages דפים 277
OCLC ID 232955083
ULI Entry NNL-001091580
Source מקור
Catalog Info 296.572(438)(090.33) -- Sheelot utshuvot, responsa - Aharonim - Poland - 18th (eighteenth) century
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
ברית אברהם - חלק א - אברהם צבי הירש בן אלעזר